Vuoden 2020 vaikutukset ulottuivat pitkälti erityisesti myyntiin ja markkinointiin. Kuluttajakäyttäytyminen muuttui dramaattisesti ja epävarmuus kasvoi. Miten yritykset voisivat selvitä jatkossakin lockdowneista huolimatta?

Yksi pandemian positiivisista puolista on ollut yritysten herääminen teknologian tärkeyteen. Innovatiiviset teknologiat kuten data-analytiikka ja automaatio ovat edelleenkin avainasemassa asiakkaiden pitämiseen ja lähestymiseen. On selvää, että myynnin ja markkinointitiimien pitää työskennellä yhdessä ymmärtääkseen paremmin kohderyhmänsä. Minkälaisia tuotteita ja palveluita asiakkaat haluavat sekä miten myydä näitä mahdollisimman tehokkaasti.

B2B myynti kehittyy ratkaisuista oivalluksiin

Onnistunut myynnin kasvu vaatii olemaan aina askeleen edellä, muuten on riski hävitä liiketoimintaa kilpailijoille. Tällä tavalla varmistetaan mahdollisuudet saada asiakkuuksia tässä erittäin nopeasti muuttuvassa ostokäyttäytymisessä. Verkkokaupan kasvu jatkuu.

Koska ostajille tieto tuotteesta tai palvelusta on saatavilla verkossa, on myyntihenkilöiden kehitettävä myyntimallejaan. Tämä muuttaa heidän rooliaan, jolloin myynti on vähemmän vain kaupan tekemistä ja sen sijaan enemmän suhteen luomista tai näkemyksien jakamista asiakkaiden kanssa. Tämä vaatii koko markkinointitiimiltä selkeää viestimistä oikea-aikaisesti. Tätä kautta nähdään missä asiakas tarvitsee palvelua tai tukea ja voidaan tarjota asiakkaalle sopivaa ratkaisua.

Yhteistyön aika

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten suhde on aina ollut läheinen. Yhteistyö näiden välillä auttaa brändejä menestymään koska yleensä myynnillä on asiantuntemusta yrityskaupasta ja markkinoinnilla kuluttajakaupasta. Näiden yhdistäminen varmistaa, että kaikki ovat tietoisia kohderyhmistään. Jotta tämä onnistuu, yritysten on luotava asiakkuuspolku ja ymmärrettävä asiakkaidensa persoonia sekä varmistaa että myynti ja markkinointitiimit pyrkivät samaa tavoitetta kohti.

Automaation käyttöönotto ja vaikuttavuus

Automaatio on parantanut liiketoiminnan prosesseja ja voi myös parantaa perinteisen myynnin tuottavuutta. Tulevina vuosina automaation suosio tulee kasvamaan merkittävästi. Yritykset näkevät jo volyymin kasvua myyntimahdollisuuksissa liidejä tukevan automaation avulla.

Automaation käyttö datan syötössä ja käsittelyssä kasvaa myyntitoiminnoissa. Tämä on positiivinen trendi, joka pitää datan sisällön tarkkana, käsittelee myyntiennusteita, hoitaa perus asiakaskyselyt sekä toistuvat tehtävät. Tämä vapauttaa myyjät varsinaineen myyntiin. Näiden tekniikoiden hyödyntäminen ei kuitenkaan vapauta myyjiä kehittämästä taitojaan, rakentamasta asiakassuhteita tai markkinoiden ymmärtämisestä. Mikään tekniikka ei kuitenkaan korvaa osaavaa myynnin ammattilaista.

Virtuaalitodellisuus parantaa myyntiä

Teknologia kehittyy jatkuvasti hienostuneemmaksi ja etsimme uusia tapoja vuorovaikutukseen sen kanssa. Tämä luo mahdollisuuksia myynnille tutustua tulevaisuuden tekniikoihin kuten virtuaalitodellisuus (VR) ja hyödyntää tätä uudella tavalla myynnissä.

Virtuaalitodellisuus avaa uuden interaktiivisen ulottuvuuden myyntiin. On se sitten messuilla, jossa yritys voi esitellä tuotteitaan tuomatta niitä paikalle fyysisesti tai tavata mahdollinen asiakas kasvotusten. Tämä innovatiivinen teknologia on myynnin tulevaisuutta.

Innovaatiot boksin ulkopuolelta

Tietotekniikan neljä seinää saattavat olla rajoittavia, mutta organisaation ei pidä jämähtää tähän. Sen sijaan on ajateltava laatikon ulkopuolelta saavuttaakseen innovaatioita ja tätä kautta hyviä tuloksia.

Innovaatiot tulisivat olla etusijalla koko liiketoiminnassa ja etenkin myynnin sekä markkinointitiimien yhdistämisessä. Asiakkaat ovat jo tottuneet saumattomiin sekä personoituihin kokemuksiin, jotka ovat arkipäivää digitaalisuuden muutoksen myötä. Ne yritykset, jotka eivät pysty toteuttamaan näitä digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia saattavat menettää asiakkaita sekä tuloja. Yritykset, jotka muokkaavat strategioitaan näiden mahdollisuuksien mukaisesti tulevat hyötymään reilusti.

Ennakointi yhä tärkeämpää

Pandemia on osoittanut kaikille aloille ja sektoreille, että ennakointi on korvaamattoman arvokasta kriisiaikoina. On se sitten kasvumahdollisuuksien etsintää tai uuden teknologian hankintaa, ne ketkä pystyvät ennakoimaan voivat saavuttaa merkittävää liiketoiminnan kasvua. Yrityksen johdon kannattaakin keskittyä varmistamaan myynti ja markkinointitiimiensä ennakoivan eteenpäin.
Pandemiasta huolimatta on lukuisia mahdollisuuksia myynnille ja markkinoinnille kasvattaa sekä kehittää tehokkuuttaan. Edellä mainittuja trendejä hyödyntämällä yritykset voivat menestyä jatkossakin.